Avl på Irsksettere.

Som vårt mål har vi å oppdrette Irsksettere med godt gemytt, som er dresserbare for førstegangs hundeiere og vanlige jegere. I vår avl vektlegger vi settere med gode jaktegenskaper. Som under søk på fugl tar overvær med høy hodeføring, revierer riktig både i dybde og bredde. Eksteriørmessig skal våre hunder ligge så tett opp til standarden som mulig. Dette søkes forbedret gjennom avl på individer med disse egenskapene.

Sunn og frisk valp med et godt og stødig gemytt.